fbpx

CO2-regnskab for Maskinfabrikken.dk ApS

Vi er nu klar med vores første  CO2-regnskab, det er lavet for både 2021 og 2022. Vi har i en årerække arbejdet med, at minimere virksomhedens energiforbrug og klimabelastning mest muligt.

For bedre at kunne dokumentere klimabelastningerne, og sætte system i klimaarbejdet og gøre det målbart, blev der i 2022 besluttet, at der fremadrettet årlig skal laves et CO2-regnskab for virksomhedens aktiviteter. CO2-regnskabet har til formål at vise hvor meget den aktuelle CO2 udledning er, hvordan CO2 udledningen udvikler sig over tid, og om vi når de klimamål der er opsat.

Det er et spændende arbejde, vores CO2-regnskab indeholder udledning fra:

  Scope 1

  • Forbrug af brændstoffer
  • Forbrug af LPG/flaskegas
  • Forbrug af CO2-holdige svejsegasser
  • Lækager af kølemidler

  Scope 2

  • Forbrug af elektricitet
  • Forbrug af fjernvarme

Scope 3

  • Indkøb og forbrug af metaller
  • indkøb og forbrug af smøreolier
  • Transport af vare
  • Metalaffald.

Scope 3 er ikke udtømmende, men indeholder de vigtigste aktiviteter for virksomheden.

Resultat tons CO2e
                                    2021                                         2022                                        2023
Scope 1                                               14                                                   8                                                  –
Scope 2                                               24                                                 32                                                  –
Scope 3                                               82                                                 97                                                  –
I alt                                             119                                               137                                                  –

Vi arbejder lige nu på en løsning, hvor vi kan reducere vores CO2 udledning, vi har bestilt et solcelleanlæg til vores fabrik.
Det bliver spændende at se, hvor meget det giver i det lange løb.